Naszym zdaniem…

Naszym zdaniem…
fot. Zasoby Internetu

Grupa Kreatywna | 31-01-2017 20:48:48

...burmistrz liderem, wójt "frajerem"?

Demokracja i wolność słowa w naszym państwie sprawia, że każdy mieszkaniec może mieć swoje zdanie na temat decyzji podejmowanych przez władze publiczne. Jeżeli ma odwagę, to może nawet mówić o tym głośno i wyraźnie (i na dodatek bez konsekwencji), o ile robi to w sposób nieobraźliwy dla tego krytykowanego. Władzy z reguły wydaje się, że jest nieomylna, a wszystko robi dobrze i w interesie społecznym. I też trąbi o tym głośno i wyraźnie (w prasie i telewizji), bo ma na to środki, publiczne...

Zupełnie niedawno władze miasta i gminy Kościerzyna głośno odtrąbiły wielki sukces z tytułu pozyskania wielomilionowych środków na „Budowę węzła integracyjnego w Kościerzynie połączoną z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim". Na realizację tego zadania wartego 36,6 mln zł, na podstawie stosownej umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, oba samorządy uzyskały dotację w wysokości 26,2 mln złotych. Wystarczy więc wydać swoje (czyli mieszkańców miasta i gminy Kościerzyna) 10,4 mln złotych i cieszyć się (w 2020 r.) z efektów tego dzieła.

Pewnie niewielu mieszkańców miasta i gminy zna założenia tego projektu i w zasadzie znać tego nie musi, bo od tego ma swoich radnych i włodarzy. I to właśnie ci radni, w głównej mierze, odpowiadają od początku do końca za tego typu przedsięwzięcia. Bo to oni, przez swoje "podniesienie ręki" sankcjonują pomysły burmistrza i wójta, którzy w formie projektów uchwał wnoszą swoje pomysły na Sesje.

W tym konkretnym przypadku pomysłodawcą był burmistrz Majewski, który po kilkunastu miesiącach nauki "burmistrzowania" w końcu "odpalił rakietę" i złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20120!  Chociaż bardziej zorientowani wiedzą, że tak naprawdę burmistrz Majewski realizuje kolejną "misję" Z. Czuchy...

To za czasów Z. Czuchy miasto Kościerzyna podjęło inicjatywę przejęcia od PKP infrastruktury dworca kolejowego w Kościerzynie. file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/XLI_323_13.pdf  I dzięki tej uchwale (z 20 stycznia 2013 r.) stało się właścicielem, a właściwie użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy ulicy Dworcowej. W uchwale o nieodpłatnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego od PKP możemy przeczytać...

"...docelowo planuje się, aby w tym miejscu powstał węzeł transportu zbiorowego o znaczeniu regionalnym, z alternatywą nowej lokalizacji dworca autobusowego. Niebagatelnego znaczenia nabierze on również na etapie realizacji projektu "Pomorska Kolej Metropolitalna", która ma zapewnić obsługę ruchu o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, gdzie jednym z założeń jest tworzenie systemu centrów przesiadkowych kolei z liniami autobusów lokalnych, parkingów systemu "Park and ride" i rowerowych."

Tę misję Z. Czuchy realizuje również Gmina Kościerzyna, której wójt chętnie podczepia się pod wszelkie inicjatywy, chociaż niewiele pożytku może z tego wynikać dla mieszkańców gminy? I robi to w sposób dla siebie właściwy, czyli podejmuje decyzje, podpisuje porozumienia, umowy partnerskie, a na koniec pyta Radę Gminy Kościerzyna o zdanie.

Nie inaczej było w przypadku tego "węzła integracyjnego" w Kościerzynie, za co w pierwszej kolejności mieszkańcy miasta powinni być wójtowi Piechowskiemu wdzięczni! Chronologicznie zdarzenie miały następujący bieg:

1. Porozumienie z dnia 25 maja 2016 r. pomiędzy Gmina Miejską Kościerzyna, a Gminą Kościerzyna (reprezentowaną przez wójta i skarbnika) zakładające wspólne przygotowanie projektu "węzła komunikacyjnego" (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Ustalono, że w projekcie burmistrz jest "liderem", a wójt "partnerem"... czy może "frajerem"? Zobowiązania finansowe z tego porozumienia to tylko 55.350 zł. http://www.monitor-koscierski.pl/prodmin/files/Porozumienie_z_25_05_2016_220.pdf 

2. Umowa Partnerstwa z dnia 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, a Gminą Kościerzyna (reprezentowaną przez wójta i skarbnika) mająca na celu wspólna realizacje projektu "węzła komunikacyjnego". Ustalono zasady płatności za poszczególne komponenty projektu i określono, że Gmina Kościerzyna  "(...) współuczestniczy w realizacji Projektu i pełni rolę podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w Projekcie." A w szczególności do "(...) wniesienia odpowiedniego wkładu na realizację swojego zakresu Projektu określonego w podziale na zadania w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych w proporcjach odpowiadającym realizowanym zadaniom), w tym wkładu finansowego." http://www.monitor-koscierski.pl/prodmin/files/Umowa_z_30_06_2016_221.pdf 

3. Złożenie 1 lipca 2016 r. wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, z uwzględnieniem wkładu własnego Miasta Kościerzyna w wysokości 7,069 mln zł i Gminy Kościerzyna w wysokości 2,043 mln zł. http://www.monitor-koscierski.pl/prodmin/files/Wniosek_z_01_07_2016_222.pdf 

4. Uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie budowy "węzła integracyjnego" w dniu 12 grudnia 2016 r., a tym samym do poniesienia kosztów własnych i kosztów niekwalifikowanych przewidzianych we wniosku. http://miastokoscierzyna.pl/portal?id=2028769

5. Uchwała Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 grudnia 2016 r. o wyrażeniu woli przystąpienia przez do gminę do realizacji projektu budowy "węzła integracyjnego". http://www.monitor-koscierski.pl/prodmin/files/Uchwala_RG_z_29_12_2016_225.pdf  

Patrząc na ten bieg zdarzeń można stwierdzić, że w 90% samorządów kolejność tych kroków jest odwrotna. Najpierw jest decyzja rady (poprzedzona pogłębioną dyskusją na komisjach), bo niesie za sobą określone konsekwencje finansowe (tu ponad 2 mln zł), a dopiero później porozumienia, wnioski i umowy na dofinansowanie.

Widać, wójt Piechowski wie, że tej radzie może "wcisnąć każdy kit"? Co ciekawe w tej gminnej uchwale nie wymieniono nawet jednej kwoty, same okrągłe słowa typu: "Środki na realizację zadania opisanego w § 1 będą pochodziły ze środków zewnętrznych oraz z budżetu Gminy Kościerzyna." Ile, kiedy i na co - nie wiadomo.

Na początku mieliśmy wątpliwości, że niewielu mieszkańców miasta i gminy zna założenia tego programu. Teraz mamy wątpliwości, czy radni gminy są zorientowani, co do kosztów i skutków realizacji tego projektu dla budżetu gminy?

Mamy poważne wątpliwości, bo jeżeli radni czerpali swoją wiedzę z lakonicznej dyskusji na sesji i samej treści uchwały (uzasadnienia nie wyłączając), to możemy przypuszczać, że ich wiedza w temacie jest znikoma?

Z treści uchwały możemy wnioskować jedynie, że "(...) w ramach projektu na terenie Gminy Kościerzyna powstać mają cztery odcinki linii transportu rowerowego w formie ciągów pieszo-jezdnych (...)". I tylko tyle?

 Ani słowa o autobusach, w zakupie których partycypuje Gmina Kościerzyna? Zgodnie z założeniami projektu za 6 autobusów płaci miasto, a za 4 płaci Gmina. Może gmina tylko płaci (bo we wniosku podano, jako potrzebę zakupu - "utworzenie komunikacji miejskiej służącej obsłudze węzła komunikacyjnego"), więc lepiej o tym było nie wspominać? Nie wiadomo też, czy wobec tego tymi autobusami będą podróżowali tylko mieszkańcy miasta, czy może całego powiatu (za pieniądze z kasy Gminy Kościerzyna), bo projekt w innym zapisie zakłada przecież "utworzenie komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim"?

Jeszcze więcej wątpliwości budzi kwestia kosztów utrzymania powstałej infrastruktury (nowego dworca, parkingów, przejść podziemnych, 10 autobusów itp.) przez tzw. "okres trwałości", czyli 5 lat? A koszty będą spore, bo chociażby te autobusy będą musiały jeździć! Projekt przewiduje i z tego będą samorządy rozliczane, że w ciągu roku maja przewieźć 285.435 osób!

I tu można zadać sobie generalne pytanie (oprócz tego, czy radni znają te wszystkie założenia), "czy skórka warta jest wyprawki? Skórką, w myśl tego porzekadła, jest tzw. "węzeł integracyjny" łącznie z autobusami i 12,5 km ścieżek rowerowych w gminie, a wyprawką 10,4 mln zł...

Naszym zdaniem... można mieć poważne wątpliwości.

Grupa Kreatywna

P.S.

Tak na wszelki wypadek, podajemy (za słownikiem języka polskiego), że frajer to min.:

"1. pot. «człowiek naiwny»

2. pot. «człowiek początkujący w jakiejś dziedzinie»"

http://sjp.pwn.pl/sjp/frajer;2460057.html

 

« powrót do Aktualności

Wyraź swoją opinię (11 opinii)

nie udało się Klikając 'wyślij' akceptujesz regulamin wysyłania opinii. Wyślij
Adam piątek, 10-02-2017, 10:16:16
Piechowski myśli ale o Grażce...chyba!
Zenek mieszkaniec powiatu poniedziałek, 06-02-2017, 18:12:12
Czy ten Piechowski zacznie kiedyś myśleć. A tak po za tym mamy wszyscy pytanie jaki jest wsad pozostałych gmin powiatu kościerskiego panie Majewski i Piechowski. Chyba, ze pozostali w zależności od legitymowania będą odsunięci od dobrodziejstwa korzystania z tych inwestycji. Ciekawy paradoks.
Kto negocjował ZIT? Czucha !!!!! piątek, 03-02-2017, 19:57:57
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/koncza-sie-negocjacje-w-ramach-zintegrowanych-przedsiewziec,2366720,art,t,id,tm.html
FRAJER ? - a który z Was ma to co ON ? piątek, 03-02-2017, 10:27:27
Taką kasę,służbową limuzynę,osobistą ochronę czarnych,baldachim pod ręką,co roku wczasy nad Morzem Martwym ?A który z Was zrealizował wszystkie postulaty mieszkańców,którego stać jako dobry wójek z gminnych środków docelowo na POWIATOWE inwestycje przeznaczyć ponad sześć milionów a na MIEJSKIE prawie trzy miliony zł ?To ma być FRAJER ? Frajerzy to MY bo to tolerujemy i na to pozwalamy!
Kościerzak czwartek, 02-02-2017, 17:03:03
Mówcie co chcecie, a mi się ten pomysł podoba i jak jeszcze dworzec PKP będzie taki jak na tym obrazku, to w Koscierzynie pojawi się znowu kawałek świata!
ja czwartek, 02-02-2017, 10:17:17
to jak nazwiecie zarządcę Inkubatora Przedsiębiorczości,który dziś wpuszcza w swoje progi jakąś firmę z Legionowa,która za pomocą komputera określi stan zdrowia pacjenta i będzie mu sprzedawać leki???? czy będzie kasa fiskalna???
Kontrola lotów czwartek, 02-02-2017, 09:33:33
Ta rakieta burmistrza to jest zasługa pracowników, bo on sam niczego nie wymyślił. I jeszcze z realizacja będzie miał problemy, bo nie nadzorował takiego dużego przedsięwzięcia.Inna sprawa czy potrzebnego miastu czy nie?
Mieszkaniec mista środa, 01-02-2017, 12:21:21
Moim zdaniem macie rację, że mieszkańcy MIASTA Kościerzyna powinni być wdzięczni wójtowi GMINY, że dołożył się do tego projektu. Chociaż nikt chyba nie zabroni aby mieszkańcy gminy mogli przyjechać na rowerze na dworzec PKP i dalej stąd podróżować?
Brawo! środa, 01-02-2017, 10:44:44
No to teraz MK rozjechał wójta :-) Określenie "frajer" jest jak najbardziej słuszne. Już widzę jego minę.
Pytanko środa, 01-02-2017, 10:07:07
Czy podpisanie zobowiązania wydatkowania środków finansowych przed wyrażeniem zgody na to przez Radę Gminy jest zgodne z prawem?
NO TO MASAKRA wtorek, 31-01-2017, 21:18:18
Gmina słono zapłaci za tą inicjatywę Piechowskiego
Komentuj na bieżąco + dodaj wpis
nie udało się Wyślij

Co Cię gryzie ?

Masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić albo masz ciekawą informację
i chcesz się nią podzielić ?

Napisz do nas >>

Możesz liczyć na naszą reakcję !

Co o tym myślisz ?

Czy miasto i gmina Kościerzyna powinny opuścić ZGW?

Głosuj

Facebook - lubię to