Po lekturze protokołu...

Po lekturze protokołu...
fot. Zasoby Internetu

Grupa Kreatywna | 08-02-2017 21:14:14

...więcej pytań, niż odpowiedzi

W  styczniu tego roku donosiliśmy, że w gminnym BIP-ie został zamieszczony protokół z sesji, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. W fakcie tym niczego złego nie widzi ani przewodniczący rady, ani wójt gminy. Widać, jaki przewodniczący i wójt, taka jawność i transparentność w gminie...

I żeby nie było, że się tylko czepiamy sprawy przyjęcia i opublikowania protokołu, to dzisiaj poświęcimy trochę miejsca i czasu na naszych łamach na jego merytoryczną zawartość. Nie da się tego zrobić bez przypomnienia sobie i czytelnikom, jaki był porządek obrad na sesji w dniu 7 września 2016 r., bo z treści protokołu to niestety nie wynika ->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Sesje-Rady-Gminy-Koscierzyna/SRG_2016_09_07.aspx

W protokole (nie tylko tym) o porządku posiedzenia mowa jest w „załączniku nr 3", którego „szukać, jak wiatru w polu". Nie ma w zwyczaju ta rada i ten urząd wraz z protokołem publikowania załączników, które są jego istotną częścią. Może ktoś powiedzieć, że znowu się czepiamy, więc cytujemy fragment protokołu, który tłumaczy skąd nasze niezadowolenie:

„Ad. 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. (zał. nr 4)"

I na tym „koniec i kropka", żaden mieszkaniec (i każdy inny postronny zainteresowany) nie dowie się co wójt Piechowski „sprawozdawał" radzie, bo załączników nie zamieszcza się w ślad za protokołem w BIP-ie. A powinno się je publikować, bo bez nich protokół „jest kulawy" i nie ma wartości poznawczych. Chyba, że to zabieg celowy w tej „transparentnej gminie" i jest przejawem zaplanowanej „dezinformacji".

I jak tu wychwalać dokonania wójta związane z realizacją budżetu za I półrocze 2016 r.? Inna sprawa, że jeszcze trudniej to robić, kiedy wójt już ma za sobą i II półrocze 2016 r., o którym przeczytamy za pół roku, że stanowi załącznik nr 3 do protokołu. To się nazywa przejrzystość i transparentność...

Czytając dalej protokół można natknąć się na kolejny przykład „odrabiania pańszczyzny":

Ad. 6

Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

Wójt przedstawił sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. (zał. nr 8)"

Krótko, zwięźle i na temat. Dobrze, że chociaż niektórzy radni zabierają głos i domagają się szczegółowych informacji, to przynajmniej jest o czym przeczytać...

„R. Jażdżewski „Tak jak zrozumiałem mamy na koniec pierwszego półrocza nadwyż̇kę rzędu około 8000000 zł, tak?

Wójt „To znaczy nadwyżkę, pewnie jest nadwyżka..."

R. Jażdżewski „Tak jest wykazane, jest to pismo, Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 30 sierpnia, wykazują tutaj na koniec pierwszego półrocza 2016 roku, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 8975865,51 zł. Czy mylę się?"

Skarbnik „Jest to różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami."

Wójt „Nadwyżka polega na tym tak jak powiedziałem, że zaplanowane inwestycje będą realizowane w przyszłym roku, a my rozliczamy pierwsze półrocze. To nie jest tak, że możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy. Oczywiście te pieniądze jakby mamy, dochody i wpływy, one są wolne, są umieszczane na przykład na kontach na okres trzymiesięczny, gdzie co prawda nie są one wysoko oprocentowane.(...)"

R. Jażdżewski „Do czego zmierzam. W innym punkcie czytam, że dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 300000 zł zrealizowano w wysokości 330039,42 zł, to jest na 112%. Moje pytanie zmierza do tego, dlaczego sprzedajemy majątek skoro mamy tak duże środki niewykorzystane, mamy zaplanowane inwestycje w drugim półroczu, po co sprzedajemy?"

Widać z tej dyskusji, że warto czytać protokoły z sesji, bo można sie sporo dowiedzieć o poruszanych na sesji tematach. A po odpowiedz wójta na pytanie, dlaczego trzeba sprzedawać gminnne nieruchomości, odsyłamy do protokołu sesji, bo nie jest nasza intencją cytować wiekszości z 24 stron tego protokołu. ->>> http://www.koscierzyna.pl/getattachment/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Protokoły-z-sesji/Protokoł-Nr-VIII-07-09-2016.pdf.aspx

Pewnie każdy z tych, którzy poświęcą swój czas na poczytanie protokołu, znajdzie w nim inne ciekawe wątki, my chcemy jeszcze zwrócić uwagę, że organizacja pracy Rady Gminy Kościerzyna nie sprzyja informowaniu społeczeństwa o procesie decyzyjnym i treści podejmowanych uchwał.

Możemy to udowodnić na „pierwszym z brzegu przykładzie" Z protokołu możemy dowiedzieć się, że Rada w części poświęconej na rozpatrywanie projektów uchwał zajmowała się:

ad. c)

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid: 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów: za - 15

w związku z powyższym uchwała Nr VII/180/16 z dnia 07 września 2016 roku Rady Gminy Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 7)"

Gdyby przypadkiem ktoś chciał, pomimo tak lakonicznego podejścia radnych do sprawy uchwał na sesji dowiedzieć się, czego dotyczyła zmiana miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego w Gostomi dla działki o pow. ponad 6 ha to podpowiadamy, jak to zrobić.

Można zacząć szukac tych informacji od posiedzenia komisji, które treść projektu „zaopiniowały pozytywnie" i tam sie dowiedzieć, czego zmiana ma dotyczyć. Znajdziemy w BIP-ie informację, że komisje obradowały na wspólnym posiedzeniu w dniu 7 września 2016 r. o godz. 12:00 i nic więcej, bo protokołów z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Kościerzyna nie publikuje się ->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Komisje.aspx

Dalej możemy szukać informacji w gminnym BIP-ie, w zakładce „Uchwały Rady Gminy". I tu znajdziemy pełną treść uchwały wraz z załącznikami ->>>  http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Uchwały/Nr_VII_180_2016.aspx

z której wynika, że wspomniany wyżej teren przeznaczony będzie w nowym planie na „powierzchniową eksploatację kruszyw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną."

W zasadzie wystarczyło w protokole dopisać to jedno zdanie i byłoby po temacie. Widocznie protokół służy do innych celów, chociaż sami nie wiemy do jakich...

Zachęcamy czytelników do pomocy w znalezieniu sensu pisania takich protokołów i do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach.

Grupa Kreatywna

 

 

 

 

« powrót do Aktualności

Wyraź swoją opinię (8 opinii)

nie udało się Klikając 'wyślij' akceptujesz regulamin wysyłania opinii. Wyślij
Ato ciekawe ... środa, 15-02-2017, 12:01:01
Czy rzeczywiście się ktoś taki zachował ? Jeśli tak - to będzie rekord Polski a może nawet świata !
A może tak dla odmiany - DEKOMUNIZACJA ? , 12-02-2017, 19:57:57
Ciekawe jak na ziemi kościerskiej ZADEKOWALI się byli gminni/miejski sekretarze PZPR ? Ciekawe jakie załatwili sobie ciepłe posadki ? Zostawmy w spokoju rencistów i emerytów .Ciekawe ilu z nich z NAS się śmieje i trzepie na publicznym majątku niezłą kasę ?
Też czytałam piątek, 10-02-2017, 11:34:34
Ogólnie nuda, potwierdzam jednak, że rzeczywiście radni dyskutują najwięcej nad sprawami błahymi, polecam dyskusję nad pogodą w czasie dożynek, interesujące :-)
Czytelnik czwartek, 09-02-2017, 16:17:17
Czytałem. I mnie najbardziej zastanawia fakt, że radni na sesji najdłużej i najdogłębniej starają się zgłębić sprawy mniejszej wagi, a o dużym wymiarze finansowym przyjmują bez dyskusji? Przykład, sprawa "odszkodowania za zwierzęta" dyskusja długa i zawzięta. A przy innych brak. Może to mi ktoś wytłumaczy.
Moim zdaniem czwartek, 09-02-2017, 12:33:33
Protokoły pisze się tak, aby spełnić obowiązek ich sporządzenia, bez przywiązywania wagi do jego treści z przekonania, że nikt tego i tak nie czyta. No może poza opozycją.
w mieście i powiecie czwartek, 09-02-2017, 10:05:05
protokoły z poprzedniej są zatwierdzone na następnej sesji i niezwłocznie publikowane w całości. sprawdź Stefcio zanim zaczniesz "sądzić" następnym razem
Stefan czwartek, 09-02-2017, 09:28:28
czy w mieście i powiecie jest lepiej???inaczej???-sądzę,że nie!!!!!!!!!!! wszędzie "kamieni kupa"""
transparentny czwartek, 09-02-2017, 07:59:59
ten wójt jest tak transparentny jak ja jestem księdzem kardynałem.
Komentuj na bieżąco + dodaj wpis
nie udało się Wyślij

Co Cię gryzie ?

Masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić albo masz ciekawą informację
i chcesz się nią podzielić ?

Napisz do nas >>

Możesz liczyć na naszą reakcję !

Co o tym myślisz ?

Czy miasto i gmina Kościerzyna powinny opuścić ZGW?

Głosuj

Facebook - lubię to