SKANDAL w Gminie Kościerzyna, czyli ...

SKANDAL w Gminie Kościerzyna, czyli ...
fot. Krzysztof Jaroniec

Rafał Jażdżewski | 30-08-2015 19:43:43

APEL Radnego Rafała Jażdżewskiego do Rady Gminy Kościerzyna

 

 

Wobec niejasnej sytuacji w Związku Gmin Wierzyca oraz mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców Gminy oczekuje wyjaśnień i poddania kontroli całej dokumentacji budżetowej za lata 2013, 2014 i 2015 roku przez uprawnione do tego podmioty prawne takie jak WOJEWODĘ, REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ I RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Związek Gmin Wierzyca uchwałą wprowadził podwyżki. Dla gospodarstwa wieloosobowego koszt wywozu śmieci to 54 zł. miesięcznie a dla gospodarstw jednoosobowych to 24 zł. miesięcznie. To bardzo dużo! Nie bójmy się powiedzieć, że to SKANDAL.

 

 Pytam się członka zarządu Związku Gmin Wierzyca w 2014 roku a obecnie Przewodniczącego Zgromadzenia, naszego Wójta Grzegorza Piechowskiego czym kierował się głosując za podwyżką cen za odpady na zebraniu Związku Gmin Wierzyca? Czy dobrem mieszkańca?

Jak twierdzi Pan Wójt będąc członkiem Związku Gmin Wierzyca mamy taniej...a fakty są takie, że obecnie  za wywóz śmieci przykładowe gospodarstwo domowe płaci 44 zł miesięcznie po podwyżce zapłaci 54 zł a w sąsiednich gminach nie będących członkami Związku Gmin Wierzyca opłaty wynoszą: w Gminie Lipusz  40 zł a w Gminie Dziemiany 41 zł. Dodajmy, że gminy te funkcjonują samodzielnie.

Kto ma taniej?

CO GORSZA otrzymujemy sprzeczne informację. Jaki jest stan finansów Związku Gmin Wierzyca? Ile brakuje pieniędzy w kasie i kto doprowadził do sytuacji w której Gminy członkowie Związku Gmin Wierzyca muszą dopłacać z publicznych pieniędzy aby Związek mógł regulować swoje bieżące płatności.

 

To jak działa Związek Gmin Wierzyca jest wielkim SKANDALEM!

 

Kluczowym powodem tej sytuacji są błędy popełnione przy przetargu z 23.10.2014 roku, oraz kwot zaplanowanych na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych w uchwale budżetowej nr XV/57/2014 z 20.11.2014 roku. Popełniono też wiele błędów systemowych np. ograniczanie możliwości konkurowania wielu mniejszym firmom (dlaczego w zamówieniu  narzucono uciążliwe warunki dla małych podmiotów lokalnych w postaci posiadania min. 5 pojazdów: 2 na zmieszane, 2 na selektywne, 1 otwarty) ,   złożenie polisy ubezpieczeniowej po podpisaniu umowy na min 15% wartości przetargu (min 100 tys. zł), obowiązek poręczenia (pieniężnego, bankowego) w wysokości 2% wartości umowy. W czyim interesie wprowadzono warunek, że oferent musiał wykazać się dużą ilością wywiezionych odpadów, utrwala to monopol obecnego przewoźnika o kapitale zagranicznym.

Ponadto :

 1. Dlaczego nie informowano mieszkańców w trakcie samorządowej kampanii wyborczej z 2014 roku o złej sytuacji finansowej gdyż na 2014 rok zaplanowano już deficyt na poziomie 2,6 mln zł który był równoważony nadwyżką z roku 2013 czyli kwotą 2,9 mln zł.?

 2. Dlaczego nie poinformował Pan Rady Gminy Kościerzyna w roku 2014 o planowanym deficycie skoro wiadomo było, że w następnych latach nie będzie żadnej nadwyżki która zrównoważyłaby deficyt, może po takiej infomacji słusznym byłoby podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku?

 3. Z danych wynika , że wyselekcjonowujemy zaledwie 10 % odpadów , do roku 2020 powinniśmy osiągnąć minimum 50 % jak tego dokona związek?

 4. Bardzo wysoki koszt transportu odpadów zmieszanych, (pojazd do wywozu śmieci zabiera średnio 10 Mg , czyli jeden kurs kosztuje nas okoł 2400 zł, jest złoty interes, gdyż żaden transportowiec takiej stawki nie dostanie przy transporcie na odległość średnio 25 km),

 5. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych, kto sprawuje kontrolę nad tym zagadnieniem?

 6. Podział na duże obszary do przetargów,

 7. Nie odbieranie selektywne popiołów,

 8. Niedostosowanie wielkości pojemników do częstotliwości odbioru,

 9. Brak kontroli wywozu śmieci z nieruchomości ze strony związku,

 10. Plan finansowy na rok 2015 zakłada wynagrodzenia na poziomie 1 340 200 zł dla 18 osób, daje to 74,5 tys na osobę rocznie, to bardzo dużo!

 11. Budżet przewiduje : czynsz 78 tys. zł, opłaty za internet i telefony 29 tys zł, opłaty pocztowe 468 tys zł - gdzie tu są oszczędności o których ciągle słyszę?

 12. Spółka Stary Las w tym roku planuje 16 pikników ekologicznych, na których wystąpią gwiazdy muzyki Disco Polo , szacowany koszt jednej imprezy około 50 tys zł , czyli 50 tys. x 16 = 800 tys zł może lepiej Spółka wspomoże związek a zrealizuje pikniki dużo tańsze i tylko w szkołach?

 13. Jaki jest sens segregowania odpadów , skoro :

  - prawie za wszystkie odpady komunalne płacimy stawkę jak za odpady zmieszane czyli 290 zł/Mg , ze sprawozdań wynika że 90 % odpadów jest zmieszane, w całej Polsce nie ma tak nieskutecznego systemu

  - odpady zarówno zmieszane jak też tzw. selektywne trafiają w Starym Lesie na tę samą linię sortowniczą tylko że wjeżdżają inną bramą,

  - ciekawym jest też fakt, że ani gram odpadów zmieszanych nie trafia do składowania,

  czy Stary Las utylizuje odpady termicznie?

   

   

Wnioski:

1.  Nieskuteczność wdrożonego systemu.                                                                              

2.    Zwiększenie kwoty za odbiór i transport o 53% w dokumentacji przetargowej jest niezrozumiała,

3.    Wybranie ofert średnio o 92% droższych w porównaniu do roku 2014 r.jest SKANDALEM  

4.    Zła polityka finansowa.

5. Uchwalony budżet 20.11.2014 r. nie bierze pod uwagę wyniku  przetargów

6.    Zmiany budżetowe w 2015 roku (uchwała nr III/13/2015) wykazuje nagły wzrost dochodów o 4 mln zł.wobec tego dlaczego wprowadzamy PODWYŻKĘ.                            

 

Rodzą się pytania:

1. Czy nie złamano dyscypliny budżetowej?   

2. Dlaczego stawka za odbiór 1 tony śmieci przyjęta w budżecie różni się od stawki przyjętej w przetargu? Czy zarząd miał do tego upoważnienie?                                                           

3. Co było powodem zwiększenia stawki przyjętej w przetargu?   

4. Skąd różnica w kwotach ogólnych za odbiór i transport odpadów podczas ogłoszenia, a otwarciem ofert?                                                              

5. Jak można było wybrać oferty droższe o 92% w stosunku do roku poprzedniego, jakie czynniki wpłynęły na znaczące podwyżki?     

6. Dlaczego nie unieważniono I przetargu  i zgodzono się na podwyżki o około 91%?                                                            

7. Dlaczego podpisano umowy na 3 lata i 9 miesięcy  przy cenach, które są niekorzystne dla mieszkańców?                                                            

8. Dlaczego odbiór i transport odpadów nie jest kosztem stałym, a uzależnionym od tony odpadów? Kto dba tutaj o interes Gminy Kościerzyna? 

9. Dlaczego tak oczywistą sprawę rozwiązuje się dopiero teraz?             

 

Moim zdaniem w tych umowach nie ma zachowania równości stron i może być naruszona zasada współżycia społecznego co prowadzi do rozwiązania tej umowy na podstawie z art. 58 KC.


NAJWAŻNIEJSZYM PYTANIEM JEST: CZY DALEJ GMINA KOŚCIERZYNA POWINNA BYĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA? MOIM ZDANIEM NIE.

                                                               Rafał Jażdżewski       W dniu 28 sierpnia 2015 roku Rada Gminy Kościerzyna jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kościerzyna do wystąpienia z wnioskiem o kontrolę do Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych...........

Poniżej treść wniosku:


"Łubiana, 28 sierpnia 2015 roku

 

                                                                                      Pan Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy Kościerzyna

                                                                                      Andrzej Bober

  

                                                              WNIOSEK

 

    Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni Rady Gminy Kościerzyna, zwracamy się z wnioskiem o:

ZOBOWIĄZANIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA DO WYSTĄPIENIA DO WOJEWODY, REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  I  RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH O PRZEPROWADZENIE KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I ZGODNOŚCI Z PRAWEM PRZETARGÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA W LATACH W 2014. PROSIMY O PRZEPROWADZENIE KONTROLI POD KĄTEM CZY NIE DOSZŁO DO PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ I NARUSZENIA PRAWA WYNIKAJĄCEGO Z USTAW O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW NA KWOTĘ PRZEWYŻSZAJĄCĄ KWOTĘ PRZEWIDZIANĄ W BUDŻECIE ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA.

     Proszę o skierowanie wniosku do dalszej realizacji i poinformowanie o tym radnych w terminie 7 dni."

 

 

PS

Proszę spojrzeć teraz na załączoną poniżej w galerii TABELĘ.

Można także pobrać ją w zakładce Do pobrania.

http://www.monitor-koscierski.pl/prodmin/files/Tabela_PDF_178.pdf

lub

http://www.monitor-koscierski.pl/prodmin/files/Tabela_JPG_177.jpg

 

« powrót do Aktualności

Wyraź swoją opinię (66 opinii)

nie udało się Klikając 'wyślij' akceptujesz regulamin wysyłania opinii. Wyślij
OŚWIATA CD wtorek, 08-09-2015, 21:39:39
Co na te wszystkie poruszone problemy NADZÓR PEDAGOGICZNY , KURATORIUM , WÓJTOWIE , BURMISTRZ , ZWIĄZKI ZAWODOWE w tym ZNP ? Jakie moralne prawo ma ZNP rozważać możliwość ogłoszenia STRAJKU ? Podnieść obowiązujące nauczycielom PENSUM z 18 godzin tygodniowo do np 36 !!!!! przecież przydupasy już dzisiaj pracująpo 50 i więcej godzin tygodniowo .
PLATFORMA sobota, 05-09-2015, 13:15:15
ZACZĘŁA DZIAŁAĆ NA tej stronie. Grześ kuzyn Grzesia wraz z Kasieńką POkazują Kościerską Markę
MIESZKANIEC GMINY sobota, 05-09-2015, 12:33:33
Uważam, ze całe to towarzystwo z gminy tj. Piechowski i spółka z Jażdżewskim na cele, który jest sterowany powinno się pognać na na cztery świata strony.Oni uważają jak Kurski debil, "że głupi lud z gminy to kupi".
Do poniżej wpisanego FANTASTY czwartek, 03-09-2015, 22:51:51
Nie jest problemem POWOŁANIE bo nigdy 100% nauczycili go nie będzie miało ale ci PSEUDO_NAUCZYCIELE niby z powołaniem , niby z doświadczeniem a w rzeczywistości goniący za kasą na dwóch-trzech etatach blokujący etaty dla młodych chcących zdobywać doświadczenie i praktykę w tym zawodzie . NIBY CI DOŚWIADCZENI są niezastapieni ale jaka ich efektywność w pracy ? Ktoś kiedyś zaryzykował i dał im szansę dlaczego nie dajecie szansy młodym ? Już wkrótce skończycie 65 lat to gdzie znajdziecie młodych - doświadczonych następców ?????
Do bezrobotnych, młodych, "skrzywdzonych" nauczycieli czwartek, 03-09-2015, 22:22:22
Większośc z was nie jest przygotowana do pracy w tym trudnym zawodzie. Niejeden dyrektor zdecydowanie woli zatrudnić doświadczonego pedagoga niż pseudo nauczyciela (czyli człowieka, który jakoś przebrnął przez studia liznął pare tygodni praktyki i myśli że należy mu się praca). Po co wybieracie kierunki pedagogiczne na studiach? Bo łatwiejsze niż techniczne. A wiecie co to powołanie? Na palcach policzyć młodych kandydatów na pedagogów z powołaniem. Jak nie macie pracy to proszę podjąć studia podyplomowe i przekwalifikować się - cóż " taki mamy klimat". Nauczyciele pracują do 65 roku życia, mamy niż demograficzny więc, bez złudzeń pracy NIE BĘDZIE. A może, drodzy skrzywdzeni młodzi kandydaci do pracy w szkołach, zadziałajcie w sferze rodzinnym; czyli popracujcie nad potomkami aby szkoły zapełniły się dziećmi. Moje pokolenie tak zrobiło. No, Nie płakać i do roboty!
Do Mariolki czwartek, 03-09-2015, 14:26:26
Wybacz moja droga ale twoje opinie uwłaczają ,intelektowi, dobremu wychowaniu itd. Mylisz wybory samorządowe z wyborami Mis i Mistera Franciszek
Ch.., d... i kamieni kupa! środa, 02-09-2015, 15:51:51
Tak, tak tyle zostało z obietnic wyborczych.
BRAK KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW OŚWIATY I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ??? środa, 02-09-2015, 13:50:50
Ktoś nauczycielom układa wygodne plany lekcji i wyraża zgode na dodatkowe zatrudnienie , ktoś wyraża zgodę dyrektorom szkół na dodatkowe zatrudnienie , ktoś zatwierdza plany organizacyjne szkół , co na to nadzór pedagogiczny ? Życie pokazuje jak jast naprawdę - niekompetencja , totalny bałagan , brak kontroli nad dyrektorami szkół . itp itd Czy KTOŚ za to odpowiada ? Czy wiadomo ilu dyrektorów otrzymało zgodę na dodatkowe zatrudnienie dla niepoznaki i zatarcia śladów w innych gminach ..... ?????
tt środa, 02-09-2015, 09:29:29
Ale p. Starosta ma to gdzieś, i tak robi co chce. A wy sobie gadajta, kumple muszą mieć stanowiska, przecież on był bez pracy.............
Peron, Ewa Peron! środa, 02-09-2015, 09:10:10
Jako kobieta mogę tylko prosić! Nie idź Michale Majewski tą drogą. Bo u jej kresu już stoi Lord i czeka.
pamiętacie,że środa, 02-09-2015, 08:39:39
kiedyś pani starosta była wicestarostą u pana Zabrockiego;to pewnie dług wdzięczności;i tak wszyscy gospodarzą majątkiem samorządowym /państwowym/ jak swoim własnym folwarkiem
Adam środa, 02-09-2015, 06:55:55
Piechowski jest najlepszym wojtem...dla siebie samego i dla swojej rudej!
smutny wtorek, 01-09-2015, 21:56:56
miał być mercedes jeśli chodzi o śmieci, tylko Pomin i Piechowski nie przewidzieli ile ten mercedes pali a wynika z tego że pali cholernie dużo chyba przedawkowali, trzeba wtryski powymieniać albo pompę przestawić , tylko czy Mejewski i Piechowski wiedzą w jaki sposób
Do poniżej wtorek, 01-09-2015, 21:38:38
A młodzi wykwalifikowani z kilkoma fakultetami nauczyciele choć o wiele tańsi od dyplomowanych są BEZROBOTNI widocznie gminy stac na drogich cwaniakow którzy tylko jak nikomu niepotrzebny Świtała trzepia kase
EMERYCI TO JEDEN PROBLEM PLAGĄ SĄ CWANIACY TZW WYMIENNI SKOCZKOWIE wtorek, 01-09-2015, 21:30:30
Rozumiem - pensum nauczyciela to 18 godzin tygodniowo plus 2-4 nadgodziny ale cwaniacy - czytaj przydupasy - jako tzw skoczkowie pracują na drugim/trzecim etacie dla niepoznaki aby wójt/burmistrz sie nie zorientował pracują ale w innej szkole u zaprzyjaznionego dyrektora- a propo dyrektorzy nie sa nic lepsi też maja dodatkowe nadgodziny w innych szkołach
podsłyszane wtorek, 01-09-2015, 20:11:11
ponoć emeryci-nauczyciele przygotowują list otwarty do pani minister oświaty w sprawie działania miejskich,gminnych i powiatowych szkół.Ponoć na wsiach dzieją się też horrory,ponoć niektórzy nauczyciele mają po 30/40 godz/tyg ,więc skoro da się tyle pracować,to nic nie stoi na przeszkodzie,aby podnieść pensum godzinowe;emeryci są oburzeni pracą w szkole na odwal,bronią dobrego imienia nauczyciela,są załamani,że oświata spada na psy-stąd coś postanowili;władze samorządowe mogą spodziewać sie wizyt kontrolerów,którzy zweryfikują doniesienia emerytów
do wpisu poniżej wtorek, 01-09-2015, 18:38:38
to nie prawda... Dziennik Bałtycki pisał szeroko o sprawie w piątek! Suchej nitki nie zostawił na towarzystwie!
kościerskie media wtorek, 01-09-2015, 18:07:07
Mam pewne info, że nawet niektóre media nie będą nic pisały o śmieciach. Majewski jest łagodny jak baranek, jego raczej się nie boją. To kogo mają stracha, Piechowskiego, Radelskiego ? Skąd ta cisza ? Czy społeczeństwo nie ma praw znać planów wladzy, co do tak ważnego tematu ?
Wera wtorek, 01-09-2015, 17:22:22
A ja myślę, że nas zostawią i będziemy płacić, płacić i płacić! Nikt nie przejmuję się szarakami. Dziwi mnie fakt, że płacimy tyle za śmieci a miało być taniej! Ludzie na stanowiskach nie umieją przewidzieć ewentualnych przeszkód?! Nie brano pod uwagę, ze część ludzi może nie płacić? Gdzie rachunek kosztów i ryzyka? dziwne to wszystko? a może celowe?
R.G wtorek, 01-09-2015, 14:31:31
PO co Piechowskiemu POtrzebny Świtała. Ja bym POpaprańca POgonił. Czy Gminę stać na utrzymanie Nieroba ?
nowy prezes basenu? wtorek, 01-09-2015, 12:29:29
Ktoś coś wie? Kto został i od kiedy?
jan wtorek, 01-09-2015, 12:07:07
coscie się tak przyczepili do tego świtały? to nie on winny tego zamieszania ze śmieciami... To chyba przede wszystkim LORDA ZDZISŁĄWA!
polecam Świtały oświadczenie majątkowe wtorek, 01-09-2015, 09:39:39
Świtała jest potrzebny... do brania gminnej kasy, przecież to taki skromny człowiek
nareszcieliczą się wtorek, 01-09-2015, 09:38:38
może ktoś zajmie się porządkiem w szkołach;dyrektorzy zachowują się jak na własnych włościach,nie obchodzi ich to,aby uczyli kompetentni,wykwalifikowani nauczyciele-tylko przydupasy przydupasy i lizusy,tak jest we wszystkich szkołach miejskich i powiatowych;w szkołach panuje wolna amerykanka.Etat nauczyciela-18 godz/tyg a pracują 30-40 godz/tyg,skoro tak można-to należy zwiększyć te etaty do 40-42 godz/tyg i wtedy niech robią cwaniaki,muszę skierować w tej sprawie pismo do pani minister edukacji narodowej;niech zrobi z tym porządek,skoro władze lokalne dają przyzwolenie na takie nieprzyzwoitości
DO CZEGO POTRZEBNA JEST OSOBA SIEDZĄCA OBOK PIECHOWSKIEGO ????? wtorek, 01-09-2015, 09:14:14
Miasto funkcjonuje bez zastępcy - po co w gminie zastępca czy tylko dlatego że to biedny kuzyn czy po to aby maluczkim pokazać że gminę na to stać - a ile jest potrzeb w gminie ..... Przecież ta osoba oprócz siedzenia , poklepywania i brania kasy nic nie robi - no mozże wokół siebie wrażenie
Moim zdaniem wtorek, 01-09-2015, 08:58:58
Moim zdaniem powinny się temu przyjrzeć odpowiednie instytucje. Ta sprawa brzydko pachnie. I to nie tylko, że dotyczy śmieci.
Do do ostatniego wtorek, 01-09-2015, 08:12:12
Czytam, że "Pani preis powinna mieć honor i sama odejść+ ! Ponieważ ta osoba sama tego z pewnością nie zrobi, ponieważ jest przyklejona do kasy urzędu miasta, więc może w tym odejściu pomoże MK i internauci.
do ostatniego wtorek, 01-09-2015, 07:14:14
Świetny pomysł! Od lat walczę o to w mieście. Z roku na rok jest coraz mniej emerytów w szkołach. Teraz wieem tylko o 1. Jeśli macie info, że gdzieś jeszcze się zachował dajcie cynk na tym forum. Każdy dyrektor zwolniłby emeryta dla dobra swojego dziecka, ale dla obcych bezrobotnych mają 000000 litości ! Wyjątkiem jest dyrektor SP nr 2. Pani preis powinna mieć honor i sama odejść !
DO DO MK ogłosić konkurs poniedziałek, 31-08-2015, 23:06:06
Prawda jest taka - każdy samorządowiec bez wyjątku w swojej kampani wyborczej deklarował walkę z bezrobociem a rzeczywistość jest opłakana np burmistrz miasta toleruje blokadę etatu na STRZELNICY bo to emerytka w potrzebie i do tego przewodnicząca rady , w gminie nie ma pracy dla młodych nauczycieli ale za to jest praca dla emerytów i cwanych tj zaradnych nauczycieli będących w układach pracujących na dwóch a nawet trzech etatach np układ ŁUBIANA _ KORNE czy Wąglikowice .Proponuję ogłosić konkurs z nagrodami dla włodarzy w której placówce oświatowej pracuje najwięcej emerytów-rencistów i cwaniaków pracujących na kilku etttach w kilku placówkach oświatowych .
ja poniedziałek, 31-08-2015, 22:27:27
Nie rozumiem jeszcze jednego... jak można karać tych co płaca za tych co nie płacą???? Dziwne poczucie sprawiedliwości!
jan poniedziałek, 31-08-2015, 22:25:25
Interwencja radnych przyniesie efekt! Jest szansa, że władza ruszy po rozum do głowy i stanie w obronie wszystkich mieszkańców! Zlikwidowac cały ten Związek Gmin... i tyle w temacie!
do smutnego poniedziałek, 31-08-2015, 22:12:12
Zgadzam się z Tobą. Dwóch radnych, Dargacz i Jażdżewski podęli bardzo ryzykowną inicjatywę, której bali się Czucha, wszyscy wójtowie i Prezydent Starogardu Gdańskiego. I co ? Poza monitorem- kościerskim wszystkie media milczą. Od 1,5 roku dochądzą do mnie opinie części wótów, że należy wyjść ze ZGW. Jednak wszyscy boją się tego tematu jak ognia.
xXx poniedziałek, 31-08-2015, 21:54:54
Do poniżej. Niemożliwe że ktoś to w końcu zauważył. Tak jest w budowlance, domu dziecka, ekonomiku. Są tacy co w szkołach powiatowych dobrze się mają - kilka etatów. Już dawno chciano z tym zrobić porządek, ale ciągle nie ma interesu politycznego. W innych jednostkach powiatowych to samo. Pani Starosta robi co chce, a panowie z Zarządu udają że nie widzą. Śmiech...............
do MK poniedziałek, 31-08-2015, 18:16:16
a może teraz jakiś artykulik o powiecie??tam bowiem też zaczynają dziać się dziwne rzeczy;pomimo programu naprawczego /oszczędnościowego/zatrudnia sie nauczycieli dyplomowanych /drogich w utrzymaniu/ a nie daje się szansy młodym po studiach.Obawiam się,że skoro taki młody człowiek się wykształci i nie dostanie pracy bo rodzice nie mają odpowiednich znajomości, to za kilka lat nauczy się być cwanym bezrobotnym i kto bedzie pracował na nasze emerytury? Dlaczego niektórzy nauczyciele mają po prawie dwa etaty,a dla młodych pracy nie ma? Nie sądziłam,że pani starosta też zacznie tak działać jak poprzednicy,jestem zawiedziona,mój chrzesniak 2 lata temu skończył AFW i jest bezrobotny,a cwaniacy pracę dostają. Ma rację prezydent Duda,że w Polsce jest dużo niesprawiedliwości;widać ją na każdym kroku;z tego względu wszyscy pchają się do koryta bo tam jajpewniej coś drapnąć
smutny poniedziałek, 31-08-2015, 18:13:13
dziwna cisza o śmieciach na portalach koscierski.info i koscierzyna24.info , widać ich lojalność wobec obecnych władz , gdzie ich rzetelność dziennikarska , chyba trzeba skończyć czytać na tych portalach
do karolu poniedziałek, 31-08-2015, 18:09:09
to już kwestia gustu,ja wolę szczuplejsze,ale buźka fajna,masz racje
Karolu poniedziałek, 31-08-2015, 17:35:35
Mowi się Pani Starosta ,a nie staroscina to osoba z dożynek . Moim zdaniem w Starostwie jest bardzo dużo pięknych kobiet . Bardzo atrakcyjna jest również Pani Skarbnik ,która zbiegła spod ... Biedronia
Wacek poniedziałek, 31-08-2015, 14:19:19
Jażdżewski tego by nie wymyślił. Jest za głupi, znam go dobrze. On tylko idzie tam ,gdzie kasa jest i dlatego został radnym.
karol poniedziałek, 31-08-2015, 13:48:48
Mariolka-ty jak zwykle masz rację.prezydent Duda też jest ładniejszy od Komorowskiego;natomiast co z paniami premier? obie nieładne,więc co? A pokaż mi chociaż jedną ładną panią w magistracie miejskim? No-udała nam się starościna-to fakt a co z resztą? ale i tak popieram ciebie,lubię ładne kobiety
Mariolka poniedziałek, 31-08-2015, 13:24:24
a mnie się te władze gminne wcale nie podobają;z estetycznego punktu widzenia;dobrali się same brzydale i jedna brzydula;czy nie było ładniejszych???Już sobie wyobrażam te trzy osoby na jednej fotografii /portretowej/ to nawet w piwniczce bym ich nie powiesiła;mamy tyle fajnych dziewcząt,tyle przystojnych chłopaków i dlaczego ci najbrzyccy są u władzy? ludzie-przy wyborach popatrzcie trochę na buzię i figurę /ja zawsze patrzę na wygląd estetyczny,bo to też ważne/ a teraz do tej brzydoty dochodzi brak umiejetności zarządczych,więc jak wybraliście??znowu źle??Może przyjąć jakieś kryterium wyborcze? jak nie jest ładny/a to niech jest chociaż mądry,ale brak wszystkiego??tego nie rozumiem.Co prawda p.Tkaczyk nie był z mojej bajki,ale teraz postawić go przy wójcie-to obciach.P.Tkaczyk był i jest po prostu przystojny i tego nikt nie zaprzeczy,nawet najgorszy wróg.Oj,ludziska,co wybory to wy głupio wybieracie i potem zawsze narzekacie,czy to się kiedyś skończy??
Marek poniedziałek, 31-08-2015, 11:24:24
Na tych śmieciach pan burmistrz może się przejechać. To oczywiste, że to co zastał to nie jego wina ale nie odciął się od poprzedników w związku: Czucha, Piechowski, Gierszewski. Kontynuuje jedynie to co tamci zaczęli i broni związku. A tu nie trzeba ich bronić. Ich trzeba rozliczyć. I to do bólu. Za każdą złotówkę podwyżki rozliczyć. Swoją drogą radny Dargacz jest w kropce. Z jednej strony nie chce atakować Majewskiego, z drugiej widzi, że związek to badziewie.
Fotogeniczny poniedziałek, 31-08-2015, 10:38:38
Pan Jaroniec zrobił sesję zdjęciową panu Jażdzewskiemu na posiedzeniu Rady Gminy.
mieszkaniec poniedziałek, 31-08-2015, 10:32:32
Kolejna podwyżka jak paliwo podniosą :) Nikt o obniżkach nie mówi tylko walić w górę.
zmienic przewodniczacego rady - precz z Szafarzem ze Skorzewa poniedziałek, 31-08-2015, 10:18:18
"Szafarz" A. Bober obudź sie, nie widzisz ze ciebie Piechowski i Switala roluja jak gówniarza
bedzie to piekny upadek, poniedziałek, 31-08-2015, 10:14:14
Piechowski uwazaj na Switałe ktory juz zaczal w terenie grac przeciwko tobie, a Knopikowa go wspomaga
skandal poniedziałek, 31-08-2015, 10:01:01
Szacun dla pana Rafała, zmienic przewodniczacego rady ktory chodzi na pasku Piechowskiego
razem ZArobimy więcej poniedziałek, 31-08-2015, 09:59:59
teraz to się walcie. ponad 60 % ludu go wybrało więc do kogo pretensje
Pamiętamy "razem zrobimy więcej" poniedziałek, 31-08-2015, 09:44:44
Piechowskiego i Świtałe stać na takie stawki, przecież skromni biorą miesięcznie 22 000 zł
R.G poniedziałek, 31-08-2015, 09:40:40
Rafałku ty się niedługo pogubisz jakie są twoje komentarze (chyba większość) i wpadniesz w samozachwyt
Zdziwienie władz poniedziałek, 31-08-2015, 08:08:08
Władze zdziwiona krytyką jaka na nią spada. Zrobili podwyżki i dziwią się, że to ludziom nie odpowiada i, że protestują. Ale między władzą, a ludźmi jest pewna zasadnicza różnica. Władze zawsze można zmienić. Mieszkańców już nie. Czy dociera to do Piechowskiego, Radelskiego i Majewskiego. Bo Czucha już wie!
Piechowski kopały przez Knopik i Świtałe - a kto was karmi poniedziałek, 31-08-2015, 06:41:41
a Świtała jak zwykle siedzi cichutko i w rozmowach z sołtysami podkopuje nieudacznika Piechowskiego - dramat
zmowa poniedziałek, 31-08-2015, 01:12:12
Narodził się nowy tandem Jaroniec-Jażdżewski,dwaj niezadowoleni bo nie otrzymali odpowiednich obiecanych "stołków' przez wygranych w wyborach.Na temacie śmieci próbują się. odegrać.
NARODZINY NOWEGO KANDYDATA NA WÓJTA , 30-08-2015, 23:55:55
Totalnie popieram Mariolkę - jest nadzieja na TRANSPARENTNOŚĆ w gminie
zły , 30-08-2015, 23:32:32
Wprawdzie Majewski podpisywał wszystkie dokumenty, wnioski i inne bzdury do Czuchy przygotowane przez Dargacza, to wszyscy wiedzą, ale to nie zmienia faktu, że laczkowy zostaje laczkowym (Karczewskiego i Majewskiego).
Mariolka , 30-08-2015, 22:55:55
przystojny ten Jażdżewski-dlaczego on nie jest wójtem?ładniej reprezentował by gminę bo wójt to brzydal
Kościerzanka , 30-08-2015, 22:52:52
ubolewam,że w miejskiej radzie miasta nie ma nikogo pokroju pana Jażdżewskiego,laczkowy się nie liczy
propozycja , 30-08-2015, 22:49:49
oddajcie ten Związek pomysłodawcy-czyli panu Zdzisławowi Cz.
dziewczynka , 30-08-2015, 22:47:47
coraz więcej chłopaków przychodzi do tej piaskownicy-a gdzie dziewczęta????Piaskownica-czyt.Z G W
Zazdrosny mieszkaniec miasta Kościerzyna , 30-08-2015, 22:38:38
Kiedy radni miasta zdobędą się na taki krok? Komu służą? Czyje interesy reprezentują?
BRAWO PANIE RAFALE ... , 30-08-2015, 22:31:31
Niech mieszkańcy gminy otworzą wreszcie oczy i zobaczą jak ten TRANSPARENTNY Z KLANU KUZYNÓW dba o interes mieszkańców a w szczególności każdą złotówkę przed jej wydaniem dokładnie ogląda by czasem nie zabrakło mu na wypłatę oczywiście dla siebie tych ponad 12 000 złotych miesięcznie .....
wyluzujcie panowie , 30-08-2015, 22:04:04
Spokojnie, nie podniecajcie się. Złożenie wniosków przez radnych Dargacz i Jażdżewskiego to jeszcze pikuś. Nie ci "bohaterzy" przekonaję swoje rady: w mieście i gminie Kościerzynie. Ja też potrafię takie coś napisać od ręki. Teraz muszą znależć większość w swoich radach. Zresztą do pierwszego komentarza - Dargacz złożylł wniosek o wyscie z ZGW, zaś Jażdzewski nie - on przede wszystkim tępi nieprawidłowści i to jest super. Potem złoży wniosek o wyjście z ZGW. Radny Dargacz chyba się trochę pospieszył. Czy ma jakieś dowody ?
zz , 30-08-2015, 21:24:24
brawo p.Jażdżew3ski.Okazuje się że w gminie jest bardzo mądry i konkretny radny.Skandalem jest to że musiał pan poinformować radę o całej sytuacji.Co robią pozostali-przychodzą po dietę wstyd.Ciekawi mnie jak na pana rewelacje reagował ten który powinien dbać w ZGW o interes gminy .Panie Piechowski czy tak wygląda oglądanie przez pana każdej wydanej złotówki?Wstyd
do ja i jaja , 30-08-2015, 21:12:12
Brawo radny Jadżewki! Wow. Wszędzie piszą, że w mieście za sznurki pociąga Czucha. Czy to prawda? A kto złożył te wnioski? W mieście radny Dargacz (PIS, a przecież majewski też jest w PIS), zaś w gminie radny Jażdżewski (dokładnie ten sam od kampanii Majewskiego). To kto rządzi w mieście i gminie Czucha czy Majewski?
abc , 30-08-2015, 21:11:11
o ile sie nie myle koszt transp 1 mg to srednio 423 zl nie 240 zł a to tylko dlatego ze np zakład komunalny ze skarszew wozi za 250 ( około) zł za 1 mg sita w zblewie za ponad 600 zl tona. Co do segragacji to jej nie ma ustawa chyba musi co moza ze soba laczyc a raczej nie ma tam szkła papieru plastiku itp w jednym pojemniku - taki materiał zgodnie z interp ministra srodowiska ma kod zmieszane bo chyba ze te opinie nie sa juz aktualne. Popiół rzeczywiscie nalezałoby wył ze zmieszanych bo tego jest masa
jaja , 30-08-2015, 21:06:06
Brawo Jażdzewski tak prowadz dalej z jajami
ja , 30-08-2015, 20:52:52
Szok! Ale się porobiło! Dnia 26 sierpnia 2015 r. na sesji RM złożył wniosek radny Dargacz w mieście Kościerzyna o występienie ze ZGW. Słyszałem ten wniosek. Dokładnie 2 dni później na sesji gminy kościerskiej podobny, ale w ostrzejszym tonie złożył wniosek radny Jażdżeski. Czy to jest zmowa tych dwóch panów ? Chyba nie. Ten radykalny ton pana Jażdżewskiego o tym świadczy i podoba mi się bardziej. Mam wrażenie, że Dargacz patrzy tylko w przyszłość, skupiając się na rozwiązaniu problemu. A to panie Dargacz, to za mało ! Dlatego wniosek Jażdżewskiego, mimo że złożony później patrzy w przeszłość i chce ukarać winnych za wszelką cenę! I to jest dobra droga. Trzeba ukarać tych, co wprowadzili nas w to bagno. Oj, będzie gorąco, ale bardziej w gminie. Jażdżewski ma jednak jaja!
Komentuj na bieżąco + dodaj wpis
nie udało się Wyślij

Co Cię gryzie ?

Masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić albo masz ciekawą informację
i chcesz się nią podzielić ?

Napisz do nas >>

Możesz liczyć na naszą reakcję !

Co o tym myślisz ?

Czy miasto i gmina Kościerzyna powinny opuścić ZGW?

Głosuj

Facebook - lubię to