Sprzedać, albo nie sprzedać...

Sprzedać, albo nie sprzedać...
fot. Łysa Góra w Gostomiu

Dociekliwy | 06-11-2016 21:03:03

...oto jest pytanie? 

Ten materiał dedykujemy w pierwszej kolejności radnym Gminy Kościerzyna, którzy bez żadnej refleksji dali nieograniczone kompetencje w zakresie sprzedaży majątku gminy wójtowi Piechowskiemu, a wójt z tego skwapliwie korzysta...

W październiku 2015 roku Rada Gminy Kościerzyna, na wniosek wójta Piechowskiego, przyjęła bardzo kontrowersyjną uchwałę „w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości (...)" ->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Uchwały/Nr_VIII_91_2015/URG-2015-10-23_Nr_VIII_91.aspx

Tego rodzaju uchwała, to w samorządach rzecz normalna, jednak gminna wersja jest wyjątkowa i bardzo kontrowersyjna. Jej wyjątkowość polega na tym, że Rada Gminy Kościerzyna wszystkie swoje kompetencje w zakresie sprzedaży i kupna nieruchomości przekazała w ręce wójta! Trudno szukać w bliższej i dalszej okolicy samorządu, który by scedował wszystkie swoje kompetencje w ręce organu wykonawczego, jakim jest wójt!?

Z reguły organ decyzyjny (uchwałodawczy), jakim jest rada gminy, powiatu, czy województwa pozostawia do swojej wyłącznej kompetencji decyzje najważniejsze w tym względzie, czyli w praktyce decyduje, co sprzedać ze swojego majątku i co do niego dokupić. A organ wykonawczy (wójt, burmistrz, zarząd powiatu) na tej podstawie dokonuje, zgodnie z określonymi przepisami, procedury sprzedaży, czy kupna nieruchomości. Wydaje się to sensowne i logiczne chociażby z tego względu, że decyzje w tym względzie maja duży wymiar finansowy. A do tego dochodzi jeszcze odpowiedzialność za celowość wyzbywania się majątku wspólnoty samorządowej, bo każda taka decyzja ma swoich zwolenników i przeciwników.

A tu, nie wiedzieć dlaczego, Rada Gminy Kościerzyna poszła dziwnie „pod prąd" i wolała te strategiczne decyzje przekazać jednej osobie - wójtowi gminy?! Inna sprawa, czy zgodnie z przepisami, bo wojewoda pomorski w tym względzie (po skardze radnego gminy Rafała Jażdżewskiego) stwierdził: ->>> http://www.monitor-koscierski.pl/wojewoda_grozi_gminie_palcem,pnews,994.html

„Uznając, że niektóre przepisy w/w uchwały mogą budzić wątpliwości między innymi co do intencji Rady Gminy Kościerzyna w zakresie przekazywania kompetencji (uchwała nie jest  precyzyjna w kwestii czy wójt samodzielnie, czy też za zgodą rady gospodaruje mieniem komunalnym gminy) (...)  o rozważenie możliwości zmiany przedmiotowej uchwały we własnym zakresie i poinformowanie organu nadzoru o zajętym stanowisku".

Jak na razie Rada Gminy nie zajęła się zmianą tej uchwały we własnym zakresie i my tym materiałem chcielibyśmy przypomnieć radnym o tej konieczności i jednocześnie dostarczyć argumentów, że należy to zrobić niezwłocznie w dobrze pojętym interesie gminy.

Trzeba jednak na początku określić, co jest interesem gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami. Bo można sprzedawać wszystko, co się ma jeszcze do sprzedania i uzyskane wpływy przeznaczać ba bieżące potrzeby, albo też traktować nieruchomości jako lokatę kapitału i czekać na właściwy moment. Nie bez znaczenia w wyznaczaniu tego celu jest kondycja finansowa gminy. Wiadomo nie od dzisiaj, że sytuacja finansowa Gminy Kościerzyna jest bardzo dobra! Budżet gminy zbliża się już do 70.000.000 zł i całkowicie wystarcza na pokrycie planowanych wydatków i to bez zaciągania kredytów, jak to ma miejsce w innych samorządach.

Czy więc w takiej sytuacji zachodzi konieczność sprzedaży gminnych nieruchomości, czy raczej z nadwyżki budżetowej (która występuje co roku) kupować nowe nieruchomości do zasobu gminy korzystając ze spadku ich rynkowej wartości, którą obecnie obserwujemy? Na te pytania powinna odpowiedzieć sobie Rada Gminy, zanim przekazała wszystkie kompetencje wójtowi i teraz nie ma wpływu na kształtowanie polityki gminy w tym względzie.

A wójt Piechowski skrzętnie wykorzystuje przekazane mu kompetencje i wystawia do sprzedaży kolejne gminne nieruchomości, bez zgody rady (bo nie musi) i nawet bez informowania rady (bo nie chce) o tym fakcie!  Można przypuszczać, że celowo nie informuje rady, „biorąc pod lupę" kalendarz zdarzeń w tym względzie? My do niego zajrzeliśmy i mamy pewne wątpliwości...

Decyzja o sprzedaży została podjęta przez wójta Piechowskiego 2 listopada br. (środa), co bezsprzecznie wynika z treści ogłoszenia ->>> http://www.koscierzyna.pl/getattachment/e9c93b66-0cc0-4a95-aae7-a393932f223b/skan_wppin_031116153756.pdf.aspx Najlepszą okazją do poinformowania rady o tym fakcie miał wójt Piechowski już 4 listopada br. (piątek) podczas obrad Sesji Rady Gminy Kościerzyna, gdzie w programie umieszczony był nawet specjalny punkt obrad pt. „Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady." ->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Sesje-Rady-Gminy-Koscierzyna/SRG_20161104.aspx

 

Wydaję się, że to był odpowiedni moment aby poinformować radnych, chociażby z faktu, że decyzja wójta skutkować może wpływem do budżetu ponad 500.000 zł (lub pomniejszeniem majątku gminy o 500.000 zł -patrząc z innego punktu widzenia). Nic podobnego. Wójt szczegółowo informował min., że w okresie od 29 września br.: przekazał wóz bojowy do OSP Dobrogoszcz, że był w Cölbe z okazji jubileuszu partnerskich kontaktów, że w bibliotekach gminnych odbywała się promocja książki, że wręczał nagrody, wyróżnienia, a nawet że uczestniczy w licznych spotkaniach z seniorami.

Jednak o zamiarze sprzedaży mienia , zmianie budżetu gminy, czy o przetargach na przebudowę dróg gminnych w Rotembarku, Wieprznicy, Kornem i Łubianie, aż po zimowe utrzymanie dróg - ten „transparentny wójt" nie wspomniał wcale. Widocznie wójt Piechowski uznaje, że te sprawy nie obchodzą radnych, sołtysów i innych uczestników sesji. Albo, że właściwą formą są wyłącznie ogłoszenia zamieszczone na urzędowych portalach internetowych (zamieszczone w tym przypadku w dniu sesji, czyli 4 listopada br.)?

Skoro tak, to  wyręczmy wójta i za pośrednictwem naszego portalu poinformujemy opinię publiczna o zamiarze sprzedaży 4 kolejnych nieruchomości gminnych ->>>http://www.koscierzyna.pl/home/Aktualnosci/Ogłoszenia-o-sprzedazy-nieruchomosci.aspx  

A warto o tym szerzej poinformować, bo 2 z nich są wyjątkowe patrząc z historycznego i geograficznego punktu widzenia.

Wójt Piechowski zdecydował się, bez żadnych konsultacji i wysłuchania opinii (bo w zasadzie nie musiał) sprzedać prawie 3 ha ziemi za 500.000 zł. w Gostomiu. Z lakonicznego opisu wynika, żeTeren działek zalesiony, stanowi górę o wysokości 224 m, częściowo ogrodzony, zabudowany schronem i budynkiem trafostacji, stanowi teren po byłej jednostce wojskowej."

Dla mniej zorientowanych i wtajemniczonych podajemy ciekawe informacje o tej „górze"

„Wzniesienie to, zwane Łysą Górą lub Łyską, było w pradawnych czasach miejscem zlotów wszystkich czarownic z całych Kaszub. Przedtem jeszcze, było to miejsce kultu pogańskich bogów. Gdy nadszedł czas wszechobecnego chrześcijaństwa i zniszczono miejsce pogańskich praktyk religijnych, stało się ono przeklęte przez okoliczną ludność. Ponoć po wypędzeniu owych pogańskich bóstw, czyli prawowitych gospodarzy tego wzgórza, nie chciało na nim rosnąć żadne drzewo i dlatego do dnia dzisiejszego jest ono nie porośnięte żadnymi drzewami. Dzięki temu góra stała się dogodnym miejscem zlotu czarownic.

W 1935 roku w miejscowości Gostomie, u stóp wzniesienia zwanego Łysą Górą - drugiego wzniesienia Pojezierza Kaszubskiego, po Wieżycy (225,3m n.p.m.), powstała Pomorska Szkoła Szybowcowa LOPP. Miejsce pod założenie szkoły wyznaczył Szczepan Grzeszczyk - jeden z twórców polskiego szybownictwa. Góra szybko uzyskała miano "Bezmiechowej Północy".

Szkołę zlikwidowano w 1950r. po zajęciu "Łyski" przez wojsko i przystosowaniu jej na stację radarową z olbrzymim bunkrem. Rozlokowana została tam 221 kompania radiotechniczna wchodząca w skład 22. batalionu radiotechnicznego w Nieżychowicach koło Chojnic. Jednostka na Łysej Górze wyposażona była w stacje radiolokacyjne typu JAWOR-M2. Pod koniec lat 90 jednostka została rozformowana natomiast budowle związane z nią, istnieją do dziś." 

Warto jeszcze obejrzeć historyczne fotografie, aby mieć pełniejszą wiedzę o tej „górze", którą raz na zawsze wójt Piechowski chce sprzedać ->>> http://www.lotniskokorne.gka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=2 i poczytać wspomnienia Leona Kosznika z Kościerzyny, który latał tam na szybowcach ->>> http://kartuzy.naszemiasto.pl/archiwum/szybowanie-nad-lysa-gora,648954,art,t,id,tm.html

Być może wójt Piechowski sprzedaje, bo wie że jest chętny biznesmen, który chce wykorzystać ten teren do celów rekreacyjno-sportowych (bo takie jest jego przeznaczenie w planie zagospodarowania) i w ten sposób zasili podatkami gminną kasę? A może sprzedaje ten teren, bo wierzy, że jest on „przeklęty przez okoliczną ludność" i w ten sposób chce pomóc mieszkańcom Gostomia?

A może warto pozostawić ten teren w zasobie gminy, w czasach kiedy rządzący naszym krajem tworzą wojska obrony terytorialnej kraju i pewnie następnym krokiem będzie budowa zaplecza technicznego dla tych formacji, a może pozostawić z myślą o bazie dla harcerzy - bo na pewno duch bojowy tam jeszcze pozostał...

Dociekliwy  

 

P.s.

Będziemy dalej monitorowali losy tej nieruchomości i prześledzimy też los, jaki spotkał inne gminne nieruchomości, które zostały sprzedane przez wójta Piechowskiego dzięki tej kontrowersyjnej gminnej uchwale.

« powrót do Aktualności

Wyraź swoją opinię (20 opinii)

nie udało się Klikając 'wyślij' akceptujesz regulamin wysyłania opinii. Wyślij
do poprzednika , 13-11-2016, 21:55:55
jeżeli prawda jest że to mówił ,to widocznie zapomniał jak sam występował jako CZŁOWIEK Z CIENIA wtedy krytykował wszystko i wszystkich i co teraz ma z tym jakiś problem.Masz facet to co chciałeś zła karma wraca przed tym nie uciekniesz.
ktoś kto był na ostatniej sesji czwartek, 10-11-2016, 10:15:15
Pan Wójt mówił coś o grupie kreatywnej, że nie potrafią się podpisać pod swoimi artykułami i takie tam ale to że na portalu gminy nie ma żadnego podpisu to już jest ok?
kupiec? czwartek, 10-11-2016, 09:12:12
skąd znowu. pewnie leży sobie taka góra bezużytecznie i pan "pomyślał",że może ktoś się zainteresuje
Sprzedać, albo nie sprzedać czwartek, 10-11-2016, 08:00:00
Pewnie jest już kupiec.
co jest grane? czwartek, 10-11-2016, 07:33:33
to już wiemy.to już nudne dajcie jakiegoś hiciora
cóż za wspaniały plebiscyt wtorek, 08-11-2016, 16:42:42
teraz wystarczy raz na godzinę kliknąć i pod wybory będzie jak ta lala http://www.koscierzyna24.info/plebiscyty/2,najskuteczniejszy-radny
Adam wtorek, 08-11-2016, 12:31:31
Mierny to określenie nad wyrost dla Piechowskiego - niech uczy się od Warczaka z Liniewa,
co POradzisz wtorek, 08-11-2016, 10:36:36
takiego wójta sobie wybraliście tylko teraz nie pisz, że ty go nie wybierałeś. A radni. przyjdź, zobacz oceń jak twój radny pracuje
radni bezradni wtorek, 08-11-2016, 10:32:32
Po co jest ta Rada skoro wójt robi i tak co chce? Do brania diet? Wójt miał być taki przejrzysty, a jaki jest? Nieformalne spotkania, sprzedaż mienia, o której radni nic nie wiedzą. Oj, bardzo mi sie to nie podoba.
ilu Was? Raz! wtorek, 08-11-2016, 07:25:25
http://koscierski.info/wiadomosc,28401,Koscierzyna-Policjanci-z-wizyta-w-SP-nr-1.html ja tam widzę jednego pieska
Jacek poniedziałek, 07-11-2016, 14:34:34
Co na to radny powiatowy Zaborowski Jan sołtys sołtysów który broni oznakowania a nie bierze pod uwagę wartości historycznych tego miejsca, Może Pan Senator Bonkowski by zainteresował się tym miejscem i wykorzystał dla jednostek obrony terytorialnej przecież to był teren wojskowy. Pozostawiam to pod rozwagę. Dobry pomysł miał były Wójt Tkaczyk, który namawiał inwestorów na zbudowanie wyciągu narciarskiego dłuższego jak we Wieżycy!
do czytelnika (poniżej) poniedziałek, 07-11-2016, 11:20:20
Ryby, mieszkańcy Gostomia, sołtysi, radni głosu w gminie nie mają! Chyba, że jest to głos poparcia dla pana wójta.
czytelnik poniedziałek, 07-11-2016, 10:54:54
a co na to mieszkańcy Gostomia, co na to sołtys? co na to radny?
Miłośnik Gminy poniedziałek, 07-11-2016, 10:50:50
Łusa Góra jest tylko o 1,3 metra niższa od Wieżycy.Jak słyszałem to poprzednicy Piechowskiego kupili ją od agencji mienia wojskowego aby stała się w przyszłości ogólnodostępną atrakcją turystyczną.Byłem tam-możliwości na wiele ; stromy 300m stok /zjeżdżalnia/,miejsce na strzelnice, wieżę widokową ,jest bunkier ,miejsce na obozowisko.Aż się prosi by Gmina wspólnie z MON, ZHP,org.paramilitarną zagospodarowała ten teren.Ale Piechowskiemu się nie chce woli wszystko sprzedać to co zgromadził poprzednik.
Zainteresowany poniedziałek, 07-11-2016, 09:42:42
DZIĘKUJĘ ZA MATERIAŁ, BO ZASTANAWIAM SIĘ TERAZ CZY NIE KUPIĆ TEJ GÓRY:)
Pelna tworczość Piecha poniedziałek, 07-11-2016, 09:40:40
Ja p....e ale ten Piechwski jest j......em! wstyd i tylko wstyd pozostanie po gminnej PLAMIE!
Kupiec poniedziałek, 07-11-2016, 08:19:19
A kiedyś Grzesio tak ostro krytykował sprzedaż gminnych nieruchomości. To zwykły obłudnik i hipokryta.
no dobra poniedziałek, 07-11-2016, 06:52:52
ale co to zmieni? przecież i tak mu przegłosują wszystko co chce
Stary czytelnik , 06-11-2016, 22:52:52
W końcu MK w swoim dawnym stylu publikuje. Długo musiałem czekać, ale się doczekałem! Gratuluje zajęcia sie poważnymi sprawami.
mieszkaniec gminy , 06-11-2016, 21:33:33
A może chce pokryć braki w ZGW
Komentuj na bieżąco + dodaj wpis
nie udało się Wyślij

Co Cię gryzie ?

Masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić albo masz ciekawą informację
i chcesz się nią podzielić ?

Napisz do nas >>

Możesz liczyć na naszą reakcję !

Co o tym myślisz ?

Czy miasto i gmina Kościerzyna powinny opuścić ZGW?

Głosuj

Facebook - lubię to