W transparentnej Gminie Kościerzyna - cz.4

W transparentnej Gminie Kościerzyna - cz.4
fot. Zasoby Internetu

Stefan Dociekliwy | 27-12-2016 21:06:06

...mieszkańcy z miernym dostępem do informacji

W dniu 29 grudnia br. Rada Gminy Kościerzyna będzie obradowała na swoim kolejnym posiedzeniu. „MK", w ramach „nieodpłatnego monitorowania", zapoznał się porządkiem obrad i w związku z tym poniżej przekazuje drobne uwagi i spostrzeżenia...

 

Na początek zajrzeliśmy do porządku dziennego, który jako jedyny materiał związany z sesją jest publikowany w BIP-ie i stwierdzamy, że sesja będzie dla radnych bardzo pracowita, bo do podjęcia w czwartek jest aż 14 uchwał, w tym budżet gminy na 2017 r.! ->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Sesje-Rady-Gminy-Koscierzyna/SRG_20161229.aspx

A właściwie 15 uchwał, bo w ramach tzw. „autopoprawki" wójt dodał kolejny projekt uchwały w sprawie „określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 (...)".

I pewnie dlatego, aby radni się specjalnie nie napracowali, w jednym dniu i o tej samej godzinie spotykają się wszystkie komisje, aby zaopiniować te projekty uchwał.->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Komisje.aspx Ten proceder przestał nas już dziwić, ale „z uporem maniaka" będziemy to nadal piętnowali, bo chociaż jest to wygodne (dla radnych i pewnie wójta Piechowskiego), to jednak nie po to powołuje się 4 komisje stałe rady (z 4. przewodniczącymi i 4. zastępcami z podwyższonymi dietami), jak jest przewidziane w Statucie Gminy.

Aby nie tylko pisać o negatywach, to z satysfakcją odnotowujemy, że na tej najbliższej sesji odbędzie się również zatwierdzenie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy! To spory sukces (może i nasz), bo na kilku poprzednich sesjach (2 grudnia, 9 grudnia, 25 listopada br.) wcale takiej okoliczności nie było w porządku obrad.

Niezmiernie cieszy nas ten fakt, bo w końcu będzie kolejny protokół i okazja, aby „szary obywatel" gminy mógł się zapoznać z przebiegiem obrad w tej najbardziej transparentnej gminie! Szkoda jedynie, że w grudniu zatwierdza się protokół sesji, która miała miejsce... 7 września br., bo pewnie tak pojmowana jest w tej gminie jawność i przejrzystość działania władzy publicznej.

Jednak  bardziej nas smuci fakt, że na kolejne protokoły trzeba będzie jeszcze sporo czasu poczekać, bo ten „poślizg" w publikowaniu protokołów urasta już do 6 sesji, co oznacza, że o przebiegu z tej sesji, która odbędzie się w najbliższy czwartek poczytamy pewnie... w maju 2017 r.? ->>> http://www.koscierzyna.pl/BIP/BIP-Urzad-Gminy-Koscierzyna/home/Rada-Gminy/Sesje-Rady-Gminy-Koscierzyna.aspx

Niewiele wspólnego z transparentnością i otwartością ma też zasada panująca w Gminie Kościerzyna, że projekty uchwał na sesję, nie są dostępne dla „szarego obywatela" gminy. Dopiero po ich podjęciu (z reguły z „poślizgiem") są dostępne w BIP-ie. Może mamy zbyt wygórowane oczekiwania? Chyba jednak nie, bo inne samorządy potrafią i chcą to robić zgodnie z ideą jawności. Aby daleko nie szukać wystarczy „spojrzeć za miedzę", gdzie na stronach BIP-u można zapoznać się z projektami uchwał na poszczególne Sesje Rady Miasta ->>> http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=1672379

A w powiecie? W tej kadencji, niestety jest podobnie, jak w Gminie Kościerzyna, chociaż „onegdaj" w tym względzie bywało lepiej...

Aby jednak, niezależnie od woli transparentnego wójta Piechowskiego, dać możliwość mieszkańcom Gminy Kościerzyna do zapoznania się projektami uchwał, w tym budżetowej na 2017 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej - zamieszczamy te projekty uchwał na naszej „stronie BIP-u" w zakładce „Do pobrania"  ->>> http://www.monitor-koscierski.pl/do_pobrania.html   

I postaramy się tak czynić, do czasu zmiany polityki informacyjnej w Gminie Kościerzyna.

Nie będziemy w tym miejscu „recenzowali" projektów uchwał, bo od tego są radni i komisje, a jedynie zwrócimy uwagę, że wśród nich jest min. uchwała o ustaleniu wysokości stawki za odbiór i oczyszczanie  ścieków w oczyszczalni znajdującej się w Łubianie, którą administruje Sp. z o.o. „Lubeko". I jest to istotna uchwała z punktu widzenia „szarego mieszkańca" gminy (zwłaszcza z Łubiany), bo projekt tej uchwały zakłada podwyżkę stawki za odbiór ścieków od 1 stycznia 2017 r. I to podwyżkę wcale niemałą, bo 30% w okresie panowania wójta Piechowskiego! W roku 2010 mieszkańcy płacili za 1 m3 ścieków 4,50 zł, a w 2017 r. mają płacić już 5,82 zł.

Jak wynika z projektu uchwały, podwyżka wynika ze wzrostu kosztów, (...) „w szczególności energii elektrycznej, badania ścieków, zagospodarowania osadów, kosztów pracy, utrzymania biura, odwadniania i higienizacji osadów, remontów i konserwacji (...)".

Liczymy, że radni staną w obronie mieszkańców, a przynajmniej spróbują, bo wójt posiada szczegółowe wyliczenie tych kosztów, co wynika z uzasadnienia do uchwały „(...) do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołączyło szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan (...)". I na wszelki wypadek przypominamy radnym (i wójtowi), że udziały w tej spółce (która podnosi opłaty dla mieszkańców) ma Gmina Kościerzyna, a więc i ma realny wpływ na wszystkie działania jego organów, w tym i prezesa, który wniosek o podwyżkę złożył.

Jest jeszcze wiele ciekawych uchwał zaplanowanych na tę sesję. Chociażby ta, o przystąpienia Gminy Kościerzyna do „realizacji projektu pn. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim" z planowanym udziałem gminy w wysokości co najmniej 2.500.000 zł. Liczymy, że chociaż na tym etapie radni uzyskają pełną informację o korzyściach płynących z tego projektu dla mieszkańców gminy i o warunkach trwałości projektu oraz  późniejszych kosztach związanych z utrzymywaniem tego „węzła integracyjnego"?

Do tematu tej sesji, chociażby z racji wagi podejmowanych uchwał, na pewno jeszcze wrócimy...

 

Stefan Dociekliwy

P.S.

Na koniec jeszcze mała uwaga redakcyjna, dla służb wójta Piechowskiego przygotowujących projekt uchwały w sprawie „określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych  przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych".

Po przeczytaniu tytułu tej uchwały (a i uzasadnienia również) można odnieść wrażenie, że jest on mało czytelny i nie oddaje sedna sprawy, a mówiąc inaczej jest to raczej „groch z kapustą", czy „masło maślane". A wszystko za sprawą jednej małej literki „w", której w odpowiednim miejscu brakuje.

A w którym miejscu? Cytujemy w tym celu fragment, ustawy o systemie oświaty, której treść została niepoprawnie w uzasadnieniu uchwały przywołana i zacytowana. Z lektury poniższego tekstu łatwo można się zorientować, gdzie to małe „w" być powinno, aby tekst nabrał sensu.

„5. Rada gminy:

1)  określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:

a) publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

b) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2;

2) może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1."


 

« powrót do Aktualności

Wyraź swoją opinię (3 opinie)

nie udało się Klikając 'wyślij' akceptujesz regulamin wysyłania opinii. Wyślij
poinformowany środa, 28-12-2016, 11:52:52
Kolejna afera w kościerskim MOPSie. Szczegóły ujawnią się po nowym roku
Do Darii środa, 28-12-2016, 10:29:29
Widzę, że osobiście Ciebie ten materiał dotknął, więc pewnie jesteś odpowiedzialna (lny) za stan opisany w tym materiale :-) To chyba dobrze, że Cię sumienie ruszyło, bo pewnie nieźle zarabiasz i chciałabyś (chciałbyś) dobrze wykonywać swoją pracę, ale skoro szef nie wymaga, to po co się starać?
od dari wtorek, 27-12-2016, 22:59:59
autorzy tego artykulu chcieli jeszcze wspomniec ze te premie to nic w odniesienu do czasow minionych, kiedy to sam graff rocznie dostawal ponad 46 tysiecy zlotych!! to byly czasy panie wlodku co? dzisiaj trzeba zwirek przesypywac i takiej kasy ciezko nasypac! niech te wspomnienia zostana...
Komentuj na bieżąco + dodaj wpis
nie udało się Wyślij

Co Cię gryzie ?

Masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić albo masz ciekawą informację
i chcesz się nią podzielić ?

Napisz do nas >>

Możesz liczyć na naszą reakcję !

Co o tym myślisz ?

Czy miasto i gmina Kościerzyna powinny opuścić ZGW?

Głosuj

Facebook - lubię to